Saiki Kusuo no Psi Nan: Shijō Psi Dai no Psi Nan!?

A game based on the Saiki Kusuo no Psi Nan: manga/anime series.