Team Batista no Eikou Shinjitsu wo Tsumugu 4 tsu no Chart

Based on the Team Batista no Eikou movie and tv series, which are based on the novel of the same name.